Sitemap

 • Welkom bij Lunamare!
 • Algemene informatie trainingen
 • Trainingsthema’s
 • Nieuws
 • Aanbod voor onderwijs
 • Privacybeleid
 • Communicatie
 • Samen Sterk!
 • Samen werken aan Visie op Opvoeding
 • Pesten – plan van aanpak
 • Klantgerichtheid
 • Van Klacht naar Kracht
 • Klant-in-Zicht
 • Verstand van de Klant
 • Samenwerken?
 • Er zit meer in uw team dan u denkt
 • Thema-avond over opvoeden
 • Trainingsinformatie algemeen
 • Regie aan de lijn
 • Gratis LunamarE-zine
 • Extra aanbod onderwijs
 • Ouders
 • Overblijfmedewerkers
 • OPvoedKIKKERTJES
 • hulpver
 • Lunamare in de media
 • Samenwerking
 • En verder?
 • Doe-Het-Zelf-Kits
 • Train-de-trainer
 • Welzijn – Gemeenten
 • Eigen praktijk starten?
 • Overblijfmedewerkers
 • Ingaan op uitdagend gedrag
 • Contact
 • Klare taal!
 • Pesten in de pauze
 • Visie op Opvoeding
 • Onderwijs
 • Tarieven en betaling
 • Kids de Baas
 • Aanvraagformulier trainingen Lunamare
 • Pubers Unplugged
 • Nu eerst ik!
 • Efficiënt oudergesprekken voeren
 • Contactgegevens
 • Kennismaken
 • Wat en voor wie tot nu toe?
 • Thema-avond voor ouders
 • Voor wie?
 • Zelfbeeld & zelfvertrouwen
 • Opvoedingsondersteuning
 • Kinderopvang, Peuterspeelzaal & BSO
 • Sitemap
 • Communicatie & Lichaamstaal
 • Samen-werken
 • Grensoverschrijdend gedrag
 • Agenda
 • De Opvoeding Draait Door
 • Opvoedingsondersteuning in de praktijk
 • Katrien als dagvoorzitter – spreker
 • Keuzemenu Communicatie
 • Helder communiceren met kinderen
 • Gemakkelijk omgaan met lastige ouders
 • Beter gebruik maken van lichaamstaal
 • Luisteren en actief luisteren
 • Feedback geven en ontvangen
 • Slecht-nieuwsgesprekken voeren
 • Omgaan met emoties en weerstand
 • Opkomen voor jezelf met respect voor de ander