Communicatie


Keuzemenu: Communicatievaardigheden (één of meer dagdelen)

Deze training bestaat uit één of meerdere onderdelen uit het totale
aanbod op het gebied van communicatie. U kunt
zelf een selectie maken uit het bovenstaande menu of eigen wensen inbrengen. Lunamare kan u vrijblijvend advies geven over geschikte combinaties, zodat het rendement van een
training nog groter wordt. De prijs is afhankelijk van beschikbare tijd,
grootte van de groep, benodigd materiaal en aantal dagdelen. Bij afname van
meer dan 2 dagdelen en/of producten wordt de prijs gunstiger voor u.

Voor meer algemene informatie trainingsspecials klik hier.

Communiceren is zo dicht mogelijk
langs elkaar heen proberen te praten

Terug naar boven


Helder communiceren met kinderen (4 dagdelen)

U voert dagelijks gesprekken met kinderen. Toch blijkt communiceren met
kinderen in de praktijk moeilijk, zeker als het over lastige onderwerpen
gaat.

 • Hoe kindgericht is uw houding werkelijk?
 • Sluiten uw vragen eigenlijk wel aan bij het kind?
 • En hoe luistert u zelf naar kinderen?
 • Weet u zich soms geen raad met stille kinderen?
 • En hoe kan u die druktemakers op een efficiente manier tot bedaren brengen?
 • Vraagt u zich ook wel eens af waarom het ene kind u beter ligt dan het
  andere… en hoe u dan om moet gaan met dat andere kind?
 • Heeft u vaak het gevoel dat u drie keer uw tekst moet herhalen voordat
  er naar u geluisterd wordt?

Mensen luisteren met hun ogen

 

In deze tweedaagse training leert u effectief luisteren naar kinderen,

aansluiten bij de belevingswereld van kinderen, de juiste vragen op het
juiste moment stellen, op een respectvolle manier om te gaan met
druktemakers en duidelijk te zeggen wat u wilt. Bovendien gaan we in op
valkuilen in de communicatie, waar ieder mens mee te maken krijgt in contact
met anderen. Aan het eind van de training heeft iedere deelnemer een
persoonlijk actieplan, waar hij/zij direct mee aan de slag kan in de
praktijk. Er is voldoende ruimte om eigen praktijksituaties uit te werken in
de training.

Terug naar boven


Gemakkelijk gesprekken voeren met lastige ouders (2 dagdelen)

U voert dagelijks of zeer regelmatig gesprekken met ouders. Toch blijkt
communiceren met ouders in de praktijk moeilijk, zeker als het over lastige
onderwerpen gaat.

 • Sluiten uw vragen eigenlijk wel aan bij wat de ouder vertelt?
 • Of lijken de gesprekken meer op een interview?
 • Heeft u ook moeite met het voeren van een slecht-nieuwsgesprek?
 • Hoe is uw luisterhouding ten aanzien van ouders?
 • Vraagt u zich ook wel eens af waarom de ene ouder u beter ligt dan de
 • andere… en hoe u dan om moet gaan met die andere?
 • Hoe oudervriendelijk is uw houding werkelijk?

In deze tweedaagse training leert u effectief luisteren naar ouders,
aansluiten bij hun belevingswereld, slecht-nieuwsgesprekken voeren, de
juiste vragen op het juiste moment stellen, op een respectvolle manier
omgaan met ouders die u niet zo liggen en duidelijk te zeggen wat u wilt.
Bovendien gaan we in op menselijke valkuilen in de communicatie en nemen we
de techniek van feedback geven en ontvangen onder de loep.

Het belangrijkste in communicatie is te horen
wat er niet wordt gezegd

Aan het eind van de training heeft iedere deelnemer een persoonlijk
actieplan, waar hij/zij direct mee aan de slag kan in de praktijk. Er is
voldoende ruimte om eigen praktijksituaties uit te werken in de training.

Terug naar boven


Beter gebruik maken van lichaamstaal (één of meer dagdelen)

Communicatie verloopt voor 93% via lichaamstaal en stemgebruik (volume,
toonhoogte etc). De inhoud van de boodschap (tekst) beslaat slechts 7%
van de totale overdracht van informatie.

Het lichaam liegt nooit

Hoog tijd dat we ons meer bewust gaan worden wat we met lichaamstaal en stemgebruik (volume, intonatie etc) kunnen doen. Naast de invloed van lichaamstaal komt ook een goede gesprekshouding aan bod en hoe we onbewust kunnen afstemmen op de ander.

In deze korte maar zeer krachtige training krijgt u heel praktische tips mee waar u in uw dagelijks werk veel plezier aan kan beleven. Een aanrader voor iedereen die een goed gesprek wil voeren en stevig voor een groep wil staan.

Terug naar boven


Luisteren en actief luisteren (1 dagdeel)

Luisteren hebben wij in onze jeugd geleerd als een eenzijdig verzoek tot
gehoorzaamheid: mondje dicht en stil zitten. Goed luisteren is echter
tweerichtingsverkeer, elkaar aanvullen waar nodig, af en toe een stilte
laten vallen, 100% betrokken zijn bij het verhaal van de ander en zonder
eigen oordeel er onvoorwaardelijk zijn voor de ander. Luisteren is een
vaardigheid die iedereen kan leren en die de basis vormt van alle
communicatie.

Mensen zouden wat langzamer moeten luisteren

Als u goed kan luisteren, zult u merken dat gesprekken en vergaderingen
ineens veel soepeler verlopen. U kent het prettige gevoel als iemand oprecht
belangstelling heeft voor uw verhaal. Dat gevoel kunt u ook anderen geven
als u deze afwisselende training heeft gevolgd, want …… iedereen kan
leren luisteren!

Terug naar boven


Feedback geven en ontvangen (1 dagdeel)

Feedback geven is een vaardigheid waarvan de meeste mensen zeggen: “Oh,
die regels ken ik wel!”. Maar kijkt u eens eerlijk naar u zelf…. hoe vaak
past u ze ook daadwerkelijk toe in de praktijk? Deelnemers ervaren de
training feedback geven als een verademing en een welkome opfrisser.

“Voor het eerst vond ik een training niet saai. Heb in het verleden als heel wat trainingen gehad en deze was tenminste boeiend, gezellig en leuk. Katrien, ik vind het fijn om naar je te luisteren, je brengt alles positief met veel voorbeelden uit de praktijk” – Bertine, pedagogisch medewerkster kinderdagopvang

Feedback verbindt je met je omgeving

Aan het eind van deze afwisselende dag heeft iedere deelnemer een
persoonlijk actieplan, waar hij/zij direct mee aan de slag kan in de
praktijk. Er is voldoende ruimte om eigen praktijksituaties uit te werken in
de training.

Terug naar boven


Slecht-nieuwsgesprekken voeren (1 dagdeel)

Elke beroepsopvoeder kent de momenten dat hij of zij aan een ouder, een
collega of een kind een vervelende boodschap moet brengen. U ziet er tegenop
uit angst voor de reactie of voor een stuntelig verhaal waarvoor u zich
schaamt. Misschien bent u wel op zoek naar die ene passende zin op dit
pijnlijke moment en laat u het liever voorbij gaan of aan een ander over.

Visie zonder actie is een dagdroom,
actie zonder visie is een nachtmerrie

Als u zich inschrijft voor deze dag, bent u af van alle visioenen over
het brengen van slecht nieuws. U zult ervaren dat ook u zonder in de stress
te schieten in staat bent om op een respectvolle manier slecht nieuws te
brengen. Heeft u belangstelling? Neem dan vandaag nog contact op.

Terug naar boven


Omgaan met emoties en weerstand (1 dagdeel)

Weerstand is een normaal menselijk beschermingsmechanisme. We ondervinden
het als we dingen moeten doen die we eigenlijk liever niet doen. Als
professional komt u ongetwijfeld in contact met kinderen, jongeren en
volwassenen die weerstand hebben. Bijvoorbeeld als de ander iets moet doen,
waar diegene geen zin in heeft. In deze training leert u wat weerstand is,
wat weerstand over uzelf zegt en hoe u ermee om kunt gaan.

Kom als jezelf, dan val je nooit tegen!

U krijgt tips en tools om weerstand – met behoud van de relatie – te
laten afnemen. U raakt niet meer van slag als de emoties in een
professioneel gesprek hoog oplopen. U krijgt voldoende gelegenheid om een
oplossing te zoeken voor uw eigen praktijkvoorbeelden. Aan het eind van de
inspirerende dag heeft u een persoonlijk actieplan, waar u direct mee aan de
slag kan in de praktijk. Na deze dag kunt u met een lachend gezicht aan de
slag met weerstand en emoties van uw gesprekspartner of de groep waar u mee
werkt.

Terug naar boven


Opkomen voor jezelf met respect voor de ander (2 dagdelen)

Hulpverleners, leerkrachten, groepsleidsters, paramedici etc….. echte
zorgzame mensen. U wilt heel graag dat uw cliënt, leerling, kind of patiënt
het goed maakt. Dat is een prachtige kwaliteit, u bent juist daarom geknipt
voor dit vak. Nee-zeggen komt niet in uw woordenboek voor, de klant komt
altijd van rechts tenslotte. Herkenbaar?

Als we nergens voor staan, vallen we voor alles!

Dan is de training “Opkomen voor jezelf met respect voor de ander”
helemaal iets voor u! In een dag tijd wordt aan de hand van kernkwaliteiten
en een persoonlijk onderzoekje een actieplan opgesteld om te voorkomen dat u
steeds in uw eigen valkuil stapt. U kunt het geleerde ook toepassen bij
collega’s of leidinggevenden die u steeds maar weer vragen stellen, die u
hoofdbrekens en veel energie kosten. Na deze training heeft u voldoende
kunnen oefenen met uw eigen leerpunten en valkuilen, zodat u daar niet meer
in hoeft te trappen.

Het persoonlijke actieplan helpt u herinneren aan deze inspirerende en afwisselende dag. U kan tot bloei komen en ervaren dat de tijd van over u heen laten lopen voorgoed voorbij kan zijn.

Terug naar boven