Nu eerst ik!

Opkomen en zorgen voor jezelf in de drukte van de dag.

In iedere leerkracht schuilt een behulpzaam en zorgzaam mens, die doorgaans alles over heeft voor de kinderen in de klas. Maar door alle bijkomende taken (vergaderingen, oudergesprekken, zorgleerlingen, werkgroepjes, rapportages, verplichte bijscholingen, collegiaal overleg etcetera) gaan veel leerkrachten gebukt onder ongewenste stress. Voor velen is het een hele opgave om nee te zeggen tegen alle verzoeken en op te komen voor zichzelf in de drukte van de dag. En om niet zoveel te moeten. We gaan elkaar en onszelf letterlijk “ont-moeten”. Zowel ervaren als onervaren leerkrachten kunnen veel opsteken van de tweedaagse training Nu eerst ik!

Er zijn mensen die het hele jaar aan vakantie toe zijn

U gaat onderzoeken wat u energie oplevert en wat u energie kost in uw huidige baan. U leert u op te komen voor uzelf zonder dat de relatie met de ander geschaad wordt (assertiviteit). Bovendien leert u om geen energie te verliezen aan ergernissen. Tevens wordt gekeken welke persoonlijke kwaliteiten u kan inzetten om ontspannen in uw werk te functioneren. En hoe
u hulp kan vragen aan collega’s. Vervolgens gaan we aan de hand van praktische oefeningen een persoonlijk stappenplan maken als houvast voor de praktijk.

  • Luisteren zonder oordeel
  • Feedback geven en ontvangen
  • Omgaan met weerstand en emoties
  • Kwaliteiten en kernkwadranten
  • Nee-zeggen met behoud van de relatie
  • Grensoverschrijdend gedrag aanpakken.

De training wordt in-company aangeboden, verspreid over 2 dagen. Bij teams groter dan 12 personen wordt een tweede trainer ingeschakeld.