De Opvoeding Draait Door

  • Wilt u leren hoe u in 1 of 2 gesprekken ouders weer op de rit helpt?
  • Snel kennis op het gebied van opvoedingsondersteuning op maat vergroten?

“En achteraf dacht ik: Yes!!! Ik heb het opgelost (of ik het nou bewust heb gedaan of niet…) op de manier waarop Katrien het me had aangereikt… Het werkte dus echt. Dat voelt hartstikke goed” –  Marina Boekhout – spreekuurhouder GGD, afd jeugdgezondheidszorg

Lunamare kan in één of meer dagdelen de kennis en vaardigheden van (aankomende) opvoedingsondersteuners zodanig versterken dat ze in ieder geval aan de slag kunnen. De training is gebaseerd op vragen van de deelnemers zelf en is geheel toegespitst op uw situatie in uw gemeente. Maatwerk dus!

Een luisterend oor bereikt meer dan een mond vol adviezen

Thema’s die aan bod kunnen komen (afhankelijk van het aantal dagdelen):

  • Terugkerende patronen herkennen in opvoedingssituaties
  • Bespreekbaar maken van lastige onderwerpen
  • Oplossingsgericht denken en handelen
  • De grens van het vakgebied: wanneer verwijs je door en waarom?
  • Probleemeigenaarschap in goede banen leiden
  • Wat verwachten ouders? Wat verwacht je zelf van een gesprek? – over beeldvorming
  • Wat werkt? Wat werkt niet? Persoonlijke grenzen verkennen
  • Wat hoort er thuis in een intakegesprek?

Uiteraard kunnen ook persoonlijke vragen en wensen verwerkt worden. Lunamare denkt graag met u mee voor een training op maat.