Van Klacht naar Kracht

Over effectief omgaan met klachten

Samen werken vanuit de kwaliteiten van medewerkers in het omgaan met klachten.

  • Wat heeft u aan kwaliteiten in huis?
  • Hoe kunnen deze kwaliteiten ingezet worden in het omgaan met klachten?
  • Wat kan er nog verbeterd worden?
  • Hoe kan uw team pro-actief omgaan met klachten?

Een neveneffect van deze training is saamhorigheid in het aanpakken van lastige klanten (ouders) en inzicht in elkaars mogelijkheden. Een aanrader voor alle teams die dagelijks omgaan met ouders en kinderen. Ook medewerkers van de klantenservice van uw organisatie hebben veel baat bij deze training.