Gemakkelijk omgaan met lastige ouders

2 tot 4 dagdelen incompany

U voert dagelijks of zeer regelmatig gesprekken met ouders. Toch blijkt
communiceren met ouders in de praktijk moeilijk, zeker als het over lastige
onderwerpen gaat.

  • Sluiten uw vragen eigenlijk wel aan bij wat de ouder vertelt?
  • Of lijken de gesprekken meer op een interview?
  • Heeft u ook moeite met het voeren van een slecht-nieuwsgesprek?
  • Hoe is uw luisterhouding ten aanzien van ouders?
  • Vraagt u zich ook wel eens af waarom de ene ouder u beter ligt dan de andere… en hoe u dan om moet gaan met die andere?
  • Hoe oudervriendelijk is uw houding werkelijk?

In deze tweedaagse training leert u effectief luisteren naar ouders, aansluiten bij hun belevingswereld, slecht-nieuwsgesprekken voeren, de
juiste vragen op het juiste moment stellen, op een respectvolle manier omgaan met ouders die u niet zo liggen en duidelijk te zeggen wat u wilt.
Bovendien gaan we in op menselijke valkuilen in de communicatie en nemen we de techniek van feedback geven en ontvangen onder de loep.

Het belangrijkste in communicatie is te horen
wat er niet wordt gezegd

Aan het eind van de training heeft iedere deelnemer een persoonlijk actieplan, waar hij/zij direct mee aan de slag kan in de praktijk. Er is
voldoende ruimte om eigen praktijksituaties uit te werken in de training.