Omgaan met emoties en weerstand

Eén dagdeel

Weerstand is een normaal menselijk beschermingsmechanisme. We ondervinden
het als we dingen moeten doen die we eigenlijk liever niet doen. Als
professional komt u ongetwijfeld in contact met kinderen, jongeren en
volwassenen die weerstand hebben. Bijvoorbeeld als de ander iets moet doen,
waar diegene geen zin in heeft. In deze training leert u wat weerstand is,
wat weerstand over uzelf zegt en hoe u ermee om kunt gaan.

Kom als jezelf, dan val je nooit tegen!

U krijgt tips en tools om weerstand – met behoud van de relatie – te
laten afnemen. U raakt niet meer van slag als de emoties in een
professioneel gesprek hoog oplopen. U krijgt voldoende gelegenheid om een
oplossing te zoeken voor uw eigen praktijkvoorbeelden. Aan het eind van de
inspirerende dag heeft u een persoonlijk actieplan, waar u direct mee aan de
slag kan in de praktijk. Na deze dag kunt u met een lachend gezicht aan de
slag met weerstand en emoties van uw gesprekspartner of de groep waar u mee
werkt.