Feedback geven en ontvangen

Feedback geven en ontvangen is een vaardigheid waarvan de meeste mensen zeggen: “Oh, die regels ken ik wel!”. Maar kijkt u eens eerlijk naar u zelf…. hoe vaak past u ze ook daadwerkelijk toe in de praktijk? Na deze training kan iedere deelnemer zonder schuld- of schaamtegevoel “schadevrij” zijn of haar ergernissen uitspreken en moeiteloos feedback ontvangen. Deelnemers ervaren de training als een verademing en een welkome opfrisser.

Voor het eerst vond ik een training niet saai. Heb in het verleden als heel wat trainingen gehad en deze was tenminste boeiend, gezellig en leuk. Katrien, ik vind het fijn om naar je te luisteren, je brengt alles positief met veel voorbeelden uit de praktijk” – Bertine, pedagogisch medewerkster kinderdagopvang

Feedback verbindt je met je omgeving

Aan het eind van deze afwisselende dag heeft iedere deelnemer een persoonlijk actieplan, waar hij/zij direct mee aan de slag kan in de
praktijk. Er is voldoende ruimte om eigen praktijksituaties uit te werken in de training.