Helder communiceren met kinderen

4 dagdelen incompany

U voert dagelijks gesprekken met kinderen. Toch blijkt communiceren met kinderen in de praktijk moeilijk, zeker als het over lastige onderwerpen
gaat of als kinderen ongewenst gedrag vertonen.

 • Hoe kindgericht is uw houding werkelijk?
 • Sluiten uw vragen eigenlijk wel aan bij het kind?
 • En hoe luistert u zelf naar kinderen?
 • Weet u zich soms geen raad met stille kinderen?
 • En hoe kan u die druktemakers op een efficiente manier tot bedaren brengen?
 • Vraagt u zich ook wel eens af waarom het ene kind u beter ligt dan het
  andere… en hoe u dan om moet gaan met dat andere kind?
 • Heeft u vaak het gevoel dat u drie keer uw tekst moet herhalen voordat
  er naar u geluisterd wordt?

Mensen luisteren met hun ogen

In deze tweedaagse training leert u effectief luisteren naar kinderen, aansluiten bij de belevingswereld van kinderen, de juiste vragen op het juiste moment stellen, op een respectvolle manier om te gaan met druktemakers en duidelijk te zeggen wat u wilt. Bovendien gaan we in op valkuilen in de communicatie, waar ieder mens mee te maken krijgt in contact met anderen. Aan het eind van de training heeft iedere deelnemer een persoonlijk actieplan, waar hij/zij direct mee aan de slag kan in de praktijk. Er is voldoende ruimte om eigen praktijksituaties uit te werken tijdens de training.