Samenwerking

  • Samen Sterk!
  • Samen werken aan Visie op Opvoeden

Samen Sterk!

Samenwerken betekent soms omgaan met lastig gedrag van collega’s. Maar ook elkaars kracht benutten en weten wat de ander kan. Vanuit de gedachte dat je in principe met elke collega kan samenwerken, mits je de gebruiksaanwijzing kent, zal deze training in het teken staan van ieders  kwaliteiten en hoe deze het best tot zijn recht komen in een team.

 Een goede samenwerking lijkt meer op een gemende salade dan op een groentesoep

De training wordt op maat samengesteld op grond van de wensen en mogelijkheden van de deelnemers. Voor meer algemene trainingsinformatie klik hier.

Samen werken aan Visie op Opvoeding

  • Heeft u andere ideeën over opvoeding dan uw collega’s?
  • Zou u graag meer willen weten over de drijfveren van uw collega’s?
  • Heeft u behoefte aan één gezicht naar de klant (ouders/kinderen) toe?

Laat u infomeren over de training Samen Werken aan Visie op Opvoeding. Een inspirerende tweedaagse waarin de actuele vraagstukken van de deelnemers uitgangspunt vormen voor de training. We starten met waarden en normen en via luisteren, feedback geven, omdenken, opvoedingsvragen en kwaliteiten komen we tot nieuwe inzichten, overeenkomsten en verschillen. Verschillen mogen er zijn, wij zien het als een kans om van elkaar te leren.

Lijkt u dit wat? Neem dan vandaag nog contact op!