Aanvraagformulier trainingen Lunamare

Gegevens opdrachtgever

Verplichte velden zijn aangegeven met *.

Naam organisatie:

Adres (straat + huisnummer):

Postcode en plaatsnaam:

 

E-mail:*

Telefoonnummer:

Mobiel telefoonnummer:

Naam contactpersoon:*

Locatie en aantal deelnemers aan de training

Aantal deelnemers:

Thema’s van de training

U kunt één of meer voorkeuren aangeven.


Anders, nl.

N.B. Definitieve vaststelling en invulling van het thema geschiedt in overleg met Lunamare.

Trainings- of coachingsvraag

Beknopte omschrijving situatie medewerker(s)/team/organisatie en de daaruit voortvloeiende trainingsbehoefte:

Functie medewerker(s):

Beoogd doel training/coaching (Wanneer is de training geslaagd?):

Bijzondere aandachtspunten/speciale wensen:

Bedankt voor het invullen!

Graag op "Versturen" drukken, of het formulier uitprinten en opsturen naar:

Lunamare
T.a.v. Katrien Laane
Betuwe 139
3524 TE Utrecht

Als u het formulier elektronisch verzendt, verzoeken wij u een geldig e-mailadres in te vullen.

Om zeker te weten dat u geen computer bent, verzoeken wij u de onderstaande vraag te beantwoorden.